Verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Precept Ministries Finland ry

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Veli-Pekka Joki-Erkkilä info@precept.fi 

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään verkkokaupasta tilauksen tai oston tehneiden henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen verkkokaupan käyttöoikeuksien todentaminen, tilausten ja ostojen hallinnointi, asiakassuhteen hoitaminen, rekisteröidyn ja yhdistyksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tilastointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Markkinointi ja suoramarkkinointi perustuvat yhdistyksen oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja sekä asiakassuhteen hoitamiseksi että rekisteröidyn palvelemiseksi. Yhdistys käsittelee uutiskirjeen tilaajarekisterin henkilötietoja vain tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen.

5. Verkkokaupan tilaajarekisterin tietosisältö

 • rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • rekisteröidyn osoitetiedot
 • rekisteröidyn puhelinnumero (mikäli tieto annettu)
 • rekisteröidyn sähköpostiosoite 
 • rekisteröidyn tilaushistoria

6. Tietojen kerääminen

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei lainsäädäntö sitä edellytä.

8. Tietojen suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja rajoitetuilla yhdistyksen nimeämään henkilöön ja tehtävään rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely sähköpostitse tai muutoin tehtävään suoramarkkinointitarkoitukseen. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti milloin tahansa oikeus:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä.
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Lähtökohtaisesti tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti 1 kerran vuodessa.
 • vaatia itseään koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisua tai puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.
 • vaatia henkilötietojensa poistamista.
 • peruuttaa suostumuksensa, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
 • vastustaa Yhdistyksen oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut Yhdistykselle suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Edellä mainitun oikeuden toteuttamiseksi Rekisteröidyn tulee esittää kirjallinen pyyntö tässä rekisteriselosteessa kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Yhdistyksellä on oikeus pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti, mikäli se on tarpeen pyynnön käsittelemiseksi. Yhdistyksellä on myös oikeus varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyin perustein.

 

Uutiskirjeen liittyvän asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Precept Ministries Finland ry 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Veli-Pekka Joki-Erkkilä info@precept.fi 

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden henkilötietojen käsittely yhdistyksen toiminnan tiedottamiseen liittyviin tarkoituksiin ja tilastointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Rekisterin käyttötarkoitus koskee perustuvat yhdistyksen oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja  rekisteröidyn palvelemiseksi. Yhdistys käsittelee uutiskirjeen tilaajarekisterin henkilötietoja vain tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen.

5. Uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosisältö

 • rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • rekisteröidyn osoitetiedot
 • rekisteröidyn puhelinnumero (mikäli tieto annettu)
 • rekisteröidyn sähköpostiosoite 
 • tilaushistoria

6. Tietojen kerääminen

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei lainsäädäntö sitä edellytä.

8. Tietojen suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja rajoitetuilla yhdistyksen nimeämään henkilöön ja tehtävään rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely sähköpostitse tai muutoin tehtävään suoramarkkinointitarkoitukseen. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti milloin tahansa oikeus:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä.
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Lähtökohtaisesti tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti 1 kerran vuodessa.
 • vaatia itseään koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisua tai puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.
 • vaatia henkilötietojensa poistamista.
 • peruuttaa suostumuksensa, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
 • vastustaa Yhdistyksen oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut Yhdistykselle suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Edellä mainitun oikeuden toteuttamiseksi Rekisteröidyn tulee esittää kirjallinen pyyntö tässä rekisteriselosteessa kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Yhdistyksellä on oikeus pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti, mikäli se on tarpeen pyynnön käsittelemiseksi. Yhdistyksellä on myös oikeus varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyin perustein.

 

Opetuskurssien asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Precept Ministries Finland ry

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Veli-Pekka Joki-Erkkilä info@precept.fi 

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Raamattu-kurssille ilmoittautuneiden henkilöiden henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen opetuskurssille ilmoittatauneiden henkilöiden henkilötietojen käsittely yhdistyksen toiminnan tiedottamiseen liittyviin tarkoituksiin ja tilastointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Rekisterin käyttötarkoitus koskee perustuvat yhdistyksen oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja  rekisteröidyn palvelemiseksi. Yhdistys käsittelee henkilötietoja vain tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen.

5. Opetuskurssin rekisterin tietosisältö

 • rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • rekisteröidyn osoitetiedot
 • rekisteröidyn puhelinnumero (mikäli tieto annettu)
 • rekisteröidyn sähköpostiosoite (mikäli tieto annettu)
 • mahdollisesti tieto ruokarajoitteista

6. Tietojen kerääminen

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei lainsäädäntö sitä edellytä.

8. Tietojen suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja rajoitetuilla yhdistyksen nimeämään henkilöön ja tehtävään rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely sähköpostitse tai muutoin tehtävään suoramarkkinointitarkoitukseen. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti milloin tahansa oikeus:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä.
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Lähtökohtaisesti tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti 1 kerran vuodessa.
 • vaatia itseään koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisua tai puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.
 • vaatia henkilötietojensa poistamista.
 • peruuttaa suostumuksensa, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
 • vastustaa Yhdistyksen oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut Yhdistykselle suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Edellä mainitun oikeuden toteuttamiseksi Rekisteröidyn tulee esittää kirjallinen pyyntö tässä rekisteriselosteessa kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Yhdistyksellä on oikeus pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti, mikäli se on tarpeen pyynnön käsittelemiseksi. Yhdistyksellä on myös oikeus varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyin perustein.