Raamatun lukemisen tavoitteena on syvempi Jumalan tunteminen ja sen kautta muuttunut elämä. Preceptin induktiivinen Raamatun tutkimis-/lukemismenetelmä on kiinnostava ja hyvin käytännönläheinen tapa syventää Raamatun ymmärtämistä.

Voit tutustua menetelmään omin päin tilaamalla opetuskirjoja, mutta parempi tapa olisi osallistua induktiivista Raamatun tutkimista opettavaan koulutustilaisuuteen.

Opetamme sinulle hyödyllisen menetelmän Raamatun tutkiskeluun, jonka auttaa sinua saamaan  enemmän irti Raamatusta.

Induktiivisen Raamatun tutkimisen askeleet:

  1. 1. Aloita rukouksella! Pyydä Jumalaa auttamaan sinua ymmärtämään Raamattua.
  2. 2. Havainnoi! Havainnoi tekstiä huolellisesti. Esitä tekstille kysymyksiä, etsi avainsanoja, ota huomioon asiayhteys. Huolellinen havainnointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta muodostamme oikeat johtopäätökset tekstistä.
  3. 3. Tulkitse! Havainnoinnin jälkeen on tarkoitus tulkita tekstiä: Mitä teksti tarkoitti silloin kun se kirjoitettiin.
  4. 4. Sovella! Lopullisena tavoitteena on soveltaa Raamatun teksti omaan elämään: Mitä selvittämäni totuus merkitsee minulle käytännössä ja miten voin ottaa tämän totuuden käyttöön omassa elämässäni?